Kontroll në bizneset e prodhimit të pijeve alkoolike

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Sektori i Krimit Ekonomik në Policinë e Shtetit dhe Kompania britanike Crown Agents ka kryer kontroll në 25 biznese të prodhimit të pijeve alkoolike. Qëllimi i aksionit ishte verifikimi i pullave fiskale dhe i gjendjes së produktit në ambjentet e këtyre bizneseve.

Gjatë aksionit u gjobitën 65 përqind e bizneseve dhe u mbyllën dy prej tyre. Vlera e gjobave në total ndaj këtyre bizneseve është të paktën 13 milionë lek.

 

Lajme te ngjashme