Albaleaks — Pjesa e mbetur e dokumentave

Albaleaks — Pjesa e mbetur e dokumentave

Po botojmë pjesën e dytë dhe të fundit të dokumetave, pasi botuam pjesën e parë të dokumentave.

 

 

 

Lajme te ngjashme