Çfarë është Byroja Kombëtare e Hetimit? – Exit shpjegon

Çfarë është Byroja Kombëtare e Hetimit? – Exit shpjegon

Dy ditë më parë, qeveria miratoi draft ligjin për krijimin e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH).

Exit.al ju sjell më poshtë parashikimet kryesorë ligjore për të:

  • Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH) do të jetë strukturë e posaçme për hetimin e korrupsionit të funksionarëve të lartë publikë, përfshi të zgjedhurit vendorë.
  • Funksioni i BKH-së është identik me funksionin e Policisë Gjyqësorë për hetimin e krimeve të tjera.
  • BKH do të jetë nën varësinë e Ministrisë së Brendëshme.
  • Drejtori i BKH-së propozohet nga Drejtori i Policisë së Shtetit dhe emërohet nga Ministri i Brendshëm, pasi merret paraprakisht pëlqimi i Prokurorit të Përgjithshëm.
  • Drejtori i BKH-së shërben për 5 vjet, më të drejtë riemërimi.
  • Ai shkarkohet nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, pasi merret më parë pëlqimi me shkrim i Prokurorit të Përgjithshëm.
  • Ai shkarkohet nga detyra në rast se: dënohet për një vepër penale; për shkelje të Kushtetutës ose shkelje të rënda të ligjit; për sjellje në kundërshtim me rregulloren e Policisë së Shtetit që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e tij; për shkelje të rënda të displinës në ushtrimin e funksioneve të tij.
  • Prokurori i Përgjithshëm përcakton një prokuror të Prokurorisë së Shkallës së Parë osë të Krimeve të Rënda për të drejtuar dhe bashkëpunuar në hetimet e BHK-së.
  • Punonjësit e BKH-së emërohen nga Drejtori i Policisë së Shtetit dhe duhet të zgjidhen nga rradhët e policëve aktualë.
  • Një Komision i Pavarur i Rishikimit me ekspertë të drejtësisë penale, që caktohen nga misionet e BE-së dhe SHBA-ve, do të monitorojë rekrutimet, trajnimet dhe shkarkimet e punonjësve të BHK-së.
LEXO  Të gjithë kanë një familje...

Lajme te ngjashme