Një pyetje për Luciano Benetton nga Exit.al

Një pyetje për Luciano Benetton nga Exit.al

Luciano Benettonit, industrialist dhe financier italian, iu dha titulli honorifik Doktor Honoris Causa nga Akademia e Arteve, për veprimtaritë e tij promovuese të artistëve bashkëkohore...

1 189 190 191 192 193 214