Bashkia Tiranë
Qytetarët e Tiranës padi kolektive ndaj UKT-së

Qytetarët e Tiranës padi kolektive ndaj UKT-së

Qytetarët e Tiranës kanë vendosur të padisin në mënyrë kolektive ndërmarrjen e Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë, për shkak të mungesës së tejzgjatur ujit në shumë zona...

1 2 3 4 5 6 9