Ekonomi
Dyfishohet dëmi ekonomik nga prokurimet publike

Dyfishohet dëmi ekonomik nga prokurimet publike

Dëmi ekonomik që i është shkaktuar financave publike për vitin 2014, nga keqqeverisja, është vlerësuar në rreth 108 milion euro. Të dhënat janë publikuar nga OpenData...

1163164165166