Art & Kulturë
Të dëgjosh shqip

Të dëgjosh shqip

Shoqja ime e huaj më thoshte shpesh se shqiptarët, në veçanti burrat, nuk të dëgjojnë, sidomos po qe grua apo vajzë, por veç presin rradhën,...

1 2 3 4 5 24