Biznes & Ekonomi
Sërish moratorium?

Sërish moratorium?

Termi moratorium është një term ligjor që do të thotë pezullim për një periudhe kohe të përcaktuar, i një të drejte të lejuar nga ligji. Në...

1 83 84 85 86 87 107