Biznes & Ekonomi
Shtohen kreditë e papaguara

Shtohen kreditë e papaguara

Huatë e pa paguara prej të paktën 90 ditë arritën në 43 miliardë lekë—mbi 310 milionë euro—në fund të nëntorit 2015, nga 35 miliardë që...

1 86 87 88 89 90 98