Politikë & Politika
Gjysëm Buxheti

Gjysëm Buxheti

Buxheti ka lindur si instrument i planifikimit të shpenzimeve dhe kontrollit të administrimit në organizatat ekonomike. Të njejtin qëllim luan edhe buxheti qeveritar—parashikon ecurinë e...

Anatomia e buxhetit të rishikuar 2016

Anatomia e buxhetit të rishikuar 2016

Në buxhetin e rishikuar të vitit 2016, nuk ka ndryshime në planin e të ardhurave fiskale dhe kontributeve—kjo dëshmon se tonet triumfale të sukseseve në...

1 529 530 531 532 533 654