Lajme

60 mijë studentë me diploma të pavlefshme

60 mijë studentë universitar rezikojnë që të mos u njihen diplomat e marra në universitetet publike të paakredituara. Ligji i ri për arsimin e lartë...

12 8382 8392 8402 841