KED kërkon personel shtesë për 2021

KED kërkon personel shtesë për 2021

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka kërkuar shtimin e personelit shtesë nga Gjykata e Lartë pasi shprehet se ngarkesa e punës është shumë e lartë.

Gjatë mbledhjes së parë të vitit 2021, KED vlerësoi se ka nevoja për shtesë të menjëhershme të personelit mbështetës nga Gjykata e Lartë për Këshillin, krahas vijimit të plotësimit të mëtejshëm të nevojave me buxhet të veprimtarisë së Këshillit.

“Duke vlerësuar angazhimin dhe ngarkesën e madhe të punës së përballuar gjatë vitit 2020, por edhe disa probleme që u shfaqën në këtë drejtim, Këshilli vlerësoi se ky personel është i pamjaftueshëm për të realizuar mbështetjen e plotë dhe efektive të veprimtarisë së KED për vitin 2021.”

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka zhvilluar ditën e sotme mbledhjen e parë për 2021 që pas përcaktimit të anëtarëve të saj. Në mbledhje kanë qenë të pranishëm të gjithë anëtarët, anëtarët zëvendësues, Avokatit të Popullit dhe subjekteve që ftohen sipas ligjit.

Lajme te ngjashme