Botuar së fundmi:

Teatri dhe ekonomia simbolike

Teatri dhe ekonomia simbolike

Për Teatrin është thënë pothuaj gjithçka; nga tjetërsim i pronës publike tek shkatërrimi i trashëgimisë...