Botuar së fundmi:

Të dëgjosh shqip

Të dëgjosh shqip

Shoqja ime e huaj më thoshte shpesh se shqiptarët, në veçanti burrat, nuk të dëgjojnë,...