Botuar së fundmi:

Heshtja që vret

Heshtja që vret

1 në 3 gra në botë përjeton abuzim fizik ose seksual të paktën një herë...