Qeveria shpenzon gjysëm milionë euro çdo muaj për platformat elektronike

Qeveria shpenzon gjysëm milionë euro çdo muaj për platformat elektronike

Qeveria shpenzon rreth 500 mijë euro në muaj për mirëmbajtjen e platformave elektronike qeveritare. Sipas të dhënave të Open Data Albania qeveria ka shpenzuar rreth 3 milionë euro për mirëmbajtjen e platformave elektronike qeveritare nga 1 janari 2018 deri më tani.

Këto platforma janë sistemi i gjendjes civile; regjistri për njoftimet dhe konsultimet publike; portali qeveritar eAlbania; sistemi i mbrojtjes së të dhënave të thesarit; sistemi multifunksional i qendërzuar për leje ndërtimi; ndërtim i platformës dixhitale për shkollat e mesme.

Kompanitë të cilat paguhen për mirëmbajtjen e këtyre platformave janë IKUB Info, Fastech, INFOSOFT SYSTEM, Advance Business solution, Image & Communication Development, Kazazi Consulting.

Përfituesja më e madhe ndër këto kompani është INFOSOFT SYSTEM, e cila për periudhën prill 2017 deri më tani ka marrë 30 milionë euro. Ndërsa kompanitë e tjera, për të njëjtën periudhë kohore renditen si më poshtë:

– Kompania IKUBINFO ka përfituar rreth 10 milionë euro nga buxheti i shtetit;

– Kompania FASTECH ka përfituar rreth 7 milionë euro;

– Kompania Advance Business Solutions ka përfituar rreth 4 milionë euro;

– Kompania INTECH+  ka përfituar rreth 3.8 milionë euro;

Lajme te ngjashme