Rregullorja e re e Ministrisë së Financave shkakton vonesa në dhënien e pagave

Rregullorja e re e Ministrisë së Financave shkakton vonesa në dhënien e pagave

Administrata publike ka pasur vonesa në marrjen e pagave sepse nuk ka dorëzuar sëbashku me listën e pagave dhe listën e shpenzimet për sigurimet shoqërore.

Kjo është arsyeja e dhënë nga Ministria e Financave (MF) për vonesën në dhënien e pagave për punonjësit e administratës.

Sipas rregullores së re të MF të miratuar në tetor 2019, pagat dhe sigurimet shoqërore do të paguhen në të njëjtën ditë. Më parë sigurimet shoqërore paguheshin 20 ditë pas marrjes së pagës.

Rregullorja e re ka krijuar vonesë në lëvrimin e fondit të pagave nga Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit.

Lajme te ngjashme