Shqipëria vend burim dhe tranzit për trafikimin e qënieve njerëzore — Pikat kryesore të raportit të DASH

Shqipëria vend burim dhe tranzit për trafikimin e qënieve njerëzore — Pikat kryesore të raportit të DASH

Gjatë pesë viteve të fundit, Shqipëria është bërë burim dhe vend tranzit për trafikimin e njerëzve. Kështu shkruhet në raportin e përvitshëm të Departamentit amerikan të Shtetit për Trafikun e Qenieve Njerëzore.

Shqipëria shërben si vend tranzit për trafikantët nga Azia Qendrore dhe Afrika për t’i kaluar viktimat e tyre drejt Evropës Perëndimore.

Raporti thekson ndër të tjera se qeveria shqiptare nuk përmbush nivelin minimal të standardeve për eleminimin e trafikut të qenieve njerëzore.

Shqipëria duhet të përmirësojë dhe zbatojë ligjet për mbrojtjen e viktimave dhe t’i ofrojë atyre më shumë mbështetje, qoftë dhe duke mbështetur financiarisht organizatat joqeveritare që punojnë në këtë fushë, shkruhet në raportin e DASH.

Më tej në raport shkruhet se:

Për herë të parë në vitin 2016 është përdorur nga qeveria “fondi i veçantë” për mbrojtjen e viktimave të trafikut;

Policia në shumicën e rasteve nuk arrin të identifikojë rastet e trafikimit dhe viktimat e tij;

Në të paktën dy raste, dy viktima të trafikimit u hetuan dhe u dënuan për veprime të paligjshme të kryera si rezultat i nënshtrimit gjatë trafikimit, edhe pse ligji e përjashton viktimën nga ndëshkimi për krimet e kryera si rezultat i shfrytëzimit të tyre;

Qeveria ka ulur fondet për të vetmen strehëz shtetërore nga rreth 186 mijë euro në vitin 2015, në 169 mijë euro në vitin 2016.

LEXO  Komisioni i Verifikimit të Kandidatëve nis punën për institucionet e vettingut

Ndërsa rekomandime më domethënëse për Shqipërinë janë:

Duhet plotësuar dhe zbatuar ligji që përjashton viktimat nga dënimi për veprimet e paligjshme të kryera si pasojë e drejtëpërdrejtë e nënshtrimit gjatë trafikimit;

Duhen trajnuar policia, inspektorët dhe zyrtarë të tjerë për të identifikuar sa më herët viktimat e trafikimit;

Duhet të vihen përpara drejtësisë trafikantët e qenieve njerëzore;

Duhet rritur mbrojtja e viktimave nga frikësimi dhe kërcënimet gjatë procesit të gjykimit të trafikantëve.

Lajme te ngjashme