Spiropali premton në Këshillin e Evropës që të mbrojë gazetarët dhe të mbështesë mediat e pavarura

Nga Alice Taylor
Spiropali premton në Këshillin e Evropës që të mbrojë gazetarët dhe të mbështesë mediat e pavarura

Qeveria shqiptare ka miratuar disa rezoluta përmes Këshillit të Evropës për të mbrojtur lirinë e shprehjes, për të mbrojtur gazetarët dhe për t’u siguruar që COVID-19 të mos ndikojë në media dhe aksesin në informacion.

Javën e kaluar, u mbajt një konferencë midis Ministrave përgjegjës për Mediat dhe Informacionin në Këshillin e Evropës. Ministrja Elisa Spiropali përfaqësoi Shqipërinë në këtë veprimtari.

Duke miratuar rezolutat, Shqipëria është zotuar të bëjë parandalimin e dhunës ndaj gazetarëve një përparësi politike, duke pranuar shqetësimin serioz mbi mosndëshkimin për sulme të tilla.

Ata tani “do t’i kushtojnë vëmendje dhe burime specifike ndalimit të pandëshkueshmërisë për vrasjet, sulmet dhe keqtrajtimet ndaj gazetarëve dhe aktorëve të tjerë të medias”.

Kjo do të bëhet duke krijuar “mekanizma paralajmërues dhe vlerësime të kërcënimeve”, duke siguruar që hetimet janë “të shpejta dhe efikase” dhe duke njohur krimet kundër gazetarëve si një kategori specifike e krimeve ose rrethanave të rënduara me dënime më të larta.

Ata gjithashtu premtuan të mbështesnin mediat e pavarura:

“Në kontekstin e dixhitalizimit të medias dhe mjedisit të informacionit, Ministrat njohën rëndësinë thelbësore të informacionit të besueshëm dhe të pavarur, pa kontroll shtetëror ose privat për çdo shoqëri demokratike. Ata u zotuan të adresojnë dezinformimin në rritje duke mbështetur një peizazh mediatik plural dhe të pavarur. ”

Për më tepër, Spiropali, në emër të qeverisë shqiptare, tha se do të “dënojë me shpejtësi dhe vendosmëri çdo sulm ndaj gazetarëve” si sulme ndaj demokracisë dhe do të mbështesë gazetarët me veprime të koordinuara nga niveli më i lartë politik.

Qeveria është zotuar gjithashtu të adresojë rreziqet specifike me të cilat përballen gratë gazetare, përfshirë ngacmimet në internet.

LEXO  Gazetarët protestojnë kundra vendimit të Kuvendit për ndalimin e tyre

“Për më tepër, ne vendosim të adresojmë në mënyrë të përshtatshme kërcënimet, abuzimet dhe frikësimet me të cilat përballen gazetarët dhe aktorët e tjerë të medias për shkak të origjinës etnike ose kombëtare, gjuhës, fesë ose orientimit seksual, ose karakteristikave të tjera personale,” vazhdon rezoluta.

Së fundmi, qeveria shqiptare ka premtuar të krijojë dhe miratojë një plan kombëtar veprimi kushtuar vetëm garantimit të sigurisë së gazetarëve. Kjo do të përfshijë përparësitë e bazuara në urgjencë të mbështetur me udhëheqje operacionale dhe vullnet të fortë politik.

“Ne angazhohemi të hartojmë, bazuar në Rekomandimin e Këshillit të Evropës CM / Rec (2016) 4 dhe praktikat më të mira të Shteteve Anëtare të Këshillit të Evropës dhe juridiksioneve të tjera, planet e veprimit kombëtar të dedikuar për sigurinë e gazetarëve, duke vendosur një program gjithëpërfshirës dhe efektiv të veprimtarisë , me përparësi të bazuara në urgjencë dhe burime të përshtatshme për zbatimin e tyre, ”thuhet në rezolutë.

Aty shtohet se shoqëria civile, akademikët, gazetarët dhe shoqatat profesionale do të jenë pjesë e këtij procesi.

Rezolutat do të jenë një lajm i mirëpritur për komunitetin mediatik të Shqipërisë që lufton për financim kundër presionit, frikësimit, kërcënimeve dhe ligjeve të ndryshme të krijuara për të pasur një “efekt tronditës” mbi lirinë e medias.

Exit kontaktoi Spiropali për të pyetur se kur do të paraqitet një plan më i hollësishëm veprimi në lidhje me zbatimin e rezolutës, por nuk ka marrë asnjë përgjigje deri në shkrimin e këtij artikulli.

Lajme te ngjashme