Amnistia fiskale
Kush do të ndiqet penalisht nëse deklaron pasuritë?

Kush do të ndiqet penalisht nëse deklaron pasuritë?

Qeveria ka miratuar një projektligj, me qëllim formalizimin e parave dhe të pasurive tjera të shqiptarëve, pa detyrime fiskale dhe pa përgjegjësi penale. Në draftligjin e hartuar nga...

12