Autoriteti i Konkurrences
Karteli i kompanive të sigurisë fizike

Karteli i kompanive të sigurisë fizike

Në tenderat e dhëna në 30 ditët e fundit nga institucionet shtetërore si Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR), Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF),...