Bashkim Dedja
Çfarë ndodh me KED-in pas shkarkimit të Dedes?

Çfarë ndodh me KED-in pas shkarkimit të Dedes?

KPA shkarkoi  nga detyra Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, Bashkim Dedja për shkak të mosjustifikimit të pasurisë me burime të ligjshme financiare. Shkarkimi i Dedes shkakton...