Bashkimi Europian
Gara e humbur e Shqipërisë me veten

Gara e humbur e Shqipërisë me veten

Përkeqësimi i kushteve të jetesës, problemet ekonomike në vend dhe zhgënjimi në masë i të rinjve janë situata me të cilën Shqipëria po përballet prej...