Bypassi i Gjirokaster

Një exit për Bypass-in e Gjirokastrës

Një exit për Bypass-in e Gjirokastrës

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë të Gjirokastrës vendosi të shfuqizojë një urdhër të Ministrit të Kulturës që u hiqte statusin monument kulture kategoria II,...