FRPD
A duhet një lëvizje e re ne Shqipëri?

A duhet një lëvizje e re ne Shqipëri?

Pyetjes “nëse duhet një lëvizje e re në Shqipëri” i përgjigjen të gjithë njësoj - Po. Historikisht shqiptarët kanë treguar se janë te mirë për...