Gjykata e Strasburgut
Mbi themelet e krizës shqiptare

Mbi themelet e krizës shqiptare

«Qenia njerëzore, individi ... është burimi i fundit i të gjitha të drejtave» Hersch Lauterpacht Më 18 tetor, Këshilli Evropian vendosi të mos ndjek rekomandimin...

Edi Rama sfidon Gjykatën e Strasburgut

Edi Rama sfidon Gjykatën e Strasburgut

"Do ta bëja [shkatërrimin] një mijë herë, nëse do t’i kthehesha një mijë herë". Ky është qëndrimi i Kryeministrit Rama në përgjigje të vendimit të...

12