KED
KED kërkon personel shtesë për 2021

KED kërkon personel shtesë për 2021

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka kërkuar shtimin e personelit shtesë nga Gjykata e Lartë pasi shprehet se ngarkesa e punës është shumë e lartë....

12315