Keshilli i Larte Gjyqesor
Formohet Këshilli i Lartë Gjyqësor

Formohet Këshilli i Lartë Gjyqësor

Më 12 dhjetor, u zhvillua Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve gjatë së cilës u zgjodhën gjashtë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, një prej insitucioneve...