Nazer Seiti; Saimir Tahiri; Banda Habilaj; Trafiku i Drogës