Neni 449

Shoqëri civile apo shoqëri e anestetizuar?

Të shtunën në mëngjes një grup qytetarësh protestuan përpara Kuvendit kundër ndryshimit të nenit 449 të Kodit të Procedurës Penale, i cili tani nuk lejon...