Pervjetori

1 muaj nga fillimi i Lëvizjes Studentore

1 muaj nga fillimi i Lëvizjes Studentore

5 dhjetor 2018, 0ra 7:00 më gjeti duke vrapuar në drejtim të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit për të parë se cfarë po ndodhte  me...