politike
Prioriteti i PD-së do të jetë bujqësia

Prioriteti i PD-së do të jetë bujqësia

“Prioritet absolut për qeverisjen e ardhshme do të jetë mbështetja totale e sektorit të prodhimit rural, bujqësi, blegtori dhe sektorë të tjerë, siç është dhe...