Protesta e opozitës
Fundi i alibive

Fundi i alibive

Propaganda qeveritare punon prej gjashtë vitesh me dy mesazhe të ndryshme, here-herë edhe kontradiktore, drejtuar dy grupimeve të ndryshme votuesish. Militantëve të zjarrtë dhe më...

1 2 3 4 5 6 8