Reforma në Drejtësi
Merreni seriozisht reformën – Pjesa II

Merreni seriozisht reformën – Pjesa II

(Pjesën e parë të kësaj eseje mund ta lexoni këtu.) II. “Turn that plane around” Ky ishte urdhri që gjyqtari Emmet Sullivan, i gjykatës së...

Merreni seriozisht reformën

Merreni seriozisht reformën

Një analizë fillestare dhe empirike e reformës në drejtësi në Shqipëri, nën këndvështrimin e vendimeve të Gjykatës së Strasburgut. Titulli i këtij artikulli kujton padyshim...

1 2 3 4 5 45