Shqiptaret
Përse nuk lexojnë libra shqiptarët?

Përse nuk lexojnë libra shqiptarët?

Pak ditë më para Instituti i Statistikave nxori statistikat e vitit 2017 lidhur me leximin e librave, ku rezulton se një milionë shqiptar nuk prekin...