Sipërmmarja në Shqipëri

BERZH, në Shqipëri nuk ka liri sipërmarrje

BERZH, në Shqipëri nuk ka liri sipërmarrje

Sipas një sondazhi të kryer nga BERZH mbi sipërmarrësit e vendeve të ndryshme rezulton se në Shqipëri "një në dy sipërmarrës shprehen se marrëdhënia e...