Trashegimia arkeologjike
Shembet manastiri në Sarandë

Shembet manastiri në Sarandë

Manastiri i Shën Athanasit në Leshnivën e ulët u shembë, një monument i kategorisë së parë në Sarandë, që daton të paktën që prej vitit...

12