Vjosa
Arritjet për mjedisin, 2017

Arritjet për mjedisin, 2017

Në këtë shkrim kryesisht pasqyrohen arritjet e çështjeve, ku shoqëria civile është përfshirë, pasi Qeveria, njesitë vendore dhe çdo institucion e bëjnë vetë bilancin e...

Një vendim gjyqësor si model për të ardhmen

Një vendim gjyqësor si model për të ardhmen

Në një sallë të vogël gjykate, gjyqtari Avni Sejdi lexon Vendimin e Arsyetuar. Të pranishmit qëndrojnë në këmbë, në heshtje. Pas tridhjetë minutash dëgjohen këto...

Gjykata ndalon ndërtimin e hidrocentralit të Poçemit

Gjykata ndalon ndërtimin e hidrocentralit të Poçemit

Gjykata Administrative vendosi sot ndalimin e punimeve për hidrocentralin e Poçemit në Vjosë duke pranur kështu padinë e tre organizata mjedisore. Tre organizatat mjedisore EcoAlbania, Riverwatch...