Vetingu, gjyqtarja e Apelit Ukperaj drejt konfirmimit në detyrë

Vetingu, gjyqtarja e Apelit Ukperaj drejt konfirmimit në detyrë

Gjyqtarja e Apelit Vlorë Brikena Ukperaj duket se do të konfirmohet në detyrë, pasi KPK nuk ka gjetur shkelje në deklarimin e saj të pasurisë dhe në vlerësimin e figurës.

Në fund të seancës dëgjimore, relatorja e KPK-së deklaroi se gjyqtarja Ukperaj nuk ka fshehur pasurinë dhe se e ka vënë atë më burime të ligjshme.

Lidhur me vlerësimin e figurës, DSIK ka bërë vlerësim pozitiv për gjyqtaren e Vlorës duke e quajtur atë “të përshtatshme për të vazhduar detyrën”.

KPK do të japë vendimin përfundimtar për gjyqtaren e Vlorës me 25 qershor.

 

Lajme te ngjashme