Botuar së fundmi:

Udhëtim në Krishtlindje

Udhëtim në Krishtlindje

Në vendin tonë 2018-ta ishte viti i sulmeve, kërcenimeve ndaj gazetarëve dhe lirisë së shprehjes....