Pikëpamje
Zhvillimi ekonomik gjatë periudhës komuniste

Zhvillimi ekonomik gjatë periudhës komuniste

Në debatin publik është rikthyer një pyetje që nuk zhduket kollaj: a u zhvillua ekonomikisht Shqipëria gjatë periudhës komuniste, dhe, nëse po, a është ky...

123173