Pikëpamje
Privatizimi rilindist në prizmin e sovranitetit

Privatizimi rilindist në prizmin e sovranitetit

Oficerët e kapterët e Bazës Detare Limion pranë Sarandës nuk pranojnë të firmosin transferimin e aseteve tek një grup oligarkësh duke kundërshtuar aktet abuzivo-korruptive të...

Shkarkimi i Presidentit dhe sirenat e Odiseut

Shkarkimi i Presidentit dhe sirenat e Odiseut

1- Surpriza e Kushtetueses Vendimi i Gjykatës Kushtetuese javën e shkuar mbi kompetencat e Kryeministrit e të Presidentit në emërimin e shkarkimin e ministrave ishte...

123175