Botuar së fundmi:

Le të ketë garë!

Le të ketë garë!

Kush prej jush ështe pa mëkate, le të gjuajë gurin e parë mbi të! Gjoni...