60 mijë studentë me diploma të pavlefshme

60 mijë studentë universitar rezikojnë që të mos u njihen diplomat e marra në universitetet publike të paakredituara.

Ligji i ri për arsimin e lartë përcakton, në nenin 106, që diplomat e dhëna nga universitetet e paakredituara nuk do të njihen nga shteti shqiptar. Për më tepër , universitete që nuk  akreditohen nuk do të japin më diploma universitare.

Ky ligj prek afërsisht 60 mijë studentë të diplomuar apo që janë duke kryer studimet e tyre në këto universitete.

Lajme te ngjashme