Hyn në fuqi Moratoriumi i Pyjeve

Sot, Ministria e Mjedisit njofton se hyn në fuqi Moratoriumi i Pyjeve.

Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e zonave pyjore nga shfrytëzimi pa kriter.

Ai parashikon një me gjobë në vlerën, pesë milionë lekë, për këdo që do të kryej kundravajtje administrative.

Me hyrjen në fuqi të ligjit, shfuqizohen të gjitha proçedurat ligjore aktuale për shfrytëzimin e pyjeve.

Lajme te ngjashme