Italia jep leje qendrimi të përkohshme për emigrantët pa dokumenta

Nga Exit News
Italia jep leje qendrimi të përkohshme për emigrantët pa dokumenta

Qeveria italiane ka vendosur të pajisë me leje qendrimi të përkohshme, 6 mujore, të gjithë emigrantët që i ka skaduar leja e qendrimit më 31 tetor 2019, dhe kanë hyrë në Itali para datës 8 mars 2020.

Me vendimin e miratuar më 29 maj 2020, duke nisur nga data 1 qershor deri në 15 korrik, punëdhënësi italian mund të deklarojë një kontratë pune me një emigranët pa dokumenta dhe të kërkojë të pajisjen e tij me leje qendrimi të përkohshme.

Vendimi aplikohet vetëm për punonjësit në sektorët e agrikulturës, zooteknikës, bujqësisë, peshkimit, kujdestarisë për personat e sëmurë, dhe punonjësve të shtëpisë.

Kush mund të pajiset me leje qendrimi të përkohshme, për 6 muaj

Të gjithë emigrantët e paligjshëm që i ka skaduar leja e qendrimit më 31 tetor 2019, dhe që kanë punuar në sektorët e lartpërmendur.

Të gjithë emigrantët e paligjshëm që kanë hyrë në Itali para datës 8 mars 2020 dhe nuk kanë dalë nga territori, dhe kanë punuar në sektorët e caktuar në vendim.

Emigrantët duhet të paraqesin kërkesë për pajisje me leje qendrimi në çdo zyrë postare. Taksa e shërbimit kushton 30 euro, ndërsa plotësimi dhe dorëzimi i formularit kushton 130 euro.

Dokumentat e nevojshme janë: një pasaportë ose një dokument identifikimi të lëshuar nga ambasada e vendit përkatës.

Pas aplikimit, aplikuesi do të pajiset me një letër që do t’i lejojë të qendrojë në territorin italian deri në miratimin e lejes së qendrimit.

Leja e qendrimit e përkohshme mund të kthehet në leje punë pas 6 muajve, nëse personi ka një kontratë punë në sektorët e përfshirë në vendim.

Procedurat e aplikimit në rastin e një punëdhënësi

Punëdhënësi paraqet një kërkesë në favor të emigrantit të punësuar. Punëdhënësi duhet të jetë italian, nënshtetas i një vendi të BE-së, ose me leje qendrimit të gjatë nga një vend i BE-së.

Duhet të kenë një aktivitet me të ardhura jo më pak se 30 mijë euro në vit.

Ndërsa për punonjësit e shërbim në shtëpi dhe kujdesit të personave , punëdhënësi duhet të ketë të ardhura jo më pak se 20 mijë euro në vit.

Qytetarët e huaj duhet të kenë hyrë në Itali para datës 8 mars 2020. Kjo të jetë e vërtetueshme me dokumentat e vulosura nga një autoritet publik.

Përpara se të aplikojë, punëdhënësi duhet të paguaj 500 euro për çdo punonjës, në një bankë ose në postë.

Adresa juaj e emailit nuk do bëhet publike.

Lajme te ngjashme