Botuar së fundmi:

Pse nuk bëhet ky vend?

Së pari, nuk është nevoja të jesh ekonomist të kuptosh që Shqipëria është një vend...