KLP emëron 6 prokurorë të rinj në prokuroritë e rretheve

KLP emëron 6 prokurorë të rinj në prokuroritë e rretheve

Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi dje emërimin e 6 prokurorëve të rinj, student të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës.

Me unanimitet të plotë, gjashtë prokurorët e rinj do të plotësojnë gjashtë vende në prokuroritë e rretheve të mbetura bosh nga largimet e bëra jatë procesit të vetingut.

Gjashtë prokurorët e rinj janë:

-Eliona Elezi, në Prokurorinë e Shkallës së Parë në Krujë;

-Erida Visoçi, në Prokurorinë e Shkallës së Parë në Vlorë;

-Mediana Meta, në Prokurorinë e Shkallës së Parë në Kavajë;

-Françesk Ganaj, në Prokurorinë e Shkallës së Parë  në Lezhë;

-Odeta Todorushi, në Prokurorinë e Shkallës së Parë  në Korçë;

-Albjona Papajani, në Prokurorinë e Shkallës së Parë në Berat.

Pëmes Komisionit e tij të Karrierës, KLP vendosi metodën e punës që do të përdorë për emërimin e prokurorëve të sapodiplomuar: bërjen e një vlerësimi dhe verifikimi paraprak të figurës dhe pasurisë.

Për gjashtë prokurorët e rinj, KLP i kishte kërkuar informacion të gjithë institucioneve ligjzbatuese para emërimit të tyre.

Në seancën plenare, relatoret lexuan raportet e verifikimit të figurës dhe pasurisë për secilin prej tyre dhe më pas votuan për emërimin e tyre.

Lajme te ngjashme