Në 6 vite, rriten me 27 për qind ankesat për shkelje të të drejtave të njeriut

Nga Redaksia
Në 6 vite, rriten me 27 për qind ankesat për shkelje të të drejtave të njeriut

Ankesat drejt Avokatit të Popullit janë rritur me 27.4 për qind që nga viti 2013, kur erdhi në pushtet Partia Socialiste e Kryeministrit Rama, krahasuar me pesë vitet përpara qeverisjes së tij.

Numri i qytetarëve që kërkojnë ndihmë nga ky institucioni u rrit në nivele të larta, tre vjet rresht në vitet 2016-2018, duke arritur në 5516 ankesa në vit. Kjo mesatare shkon në 4683 ankesa në vit nën qeverisjen e Edi Ramës, dhe 3399 ankesa nën qeverinë e mëparshme. Numri më i ulët i ankesave të pranuara ndonjëherë ishte 2738 ankesa në vitin 2011.

Duke parë të dhënat e vitit 2018, viti me ankesat më të mëdha, shumica e tyre erdhën nga qytetarët e Tiranës, pasuar nga Fieri, Shkodra, Elbasani, Saranda dhe Kuksi. Shumica dërrmuese e ankesave ishin kundër Ministrisë së Drejtësisë, pasuar nga Ministria e Punëve të Brendshme.

Për sa i përket llojeve të ankesave të paraqitura dhe të drejtave të pretenduara të shkelura, “liria e lëvizjes, procedurat gjyqësore, e drejta e pronës dhe e drejta për sigurime shoqërore ishin çështjet më të zakonshme të paraqitura nga qytetarët.” Avokati i Popullit gjeti shkelje në shumicën e çështjeve, ndërsa ankesat e pabazuara përbënin rreth 30 për qind të çështjeve.

Avokati i Popullit është Institucioni Kombëtar i të Drejtave të Njeriut në Shqipëri dhe është anëtar i Aleancës Ndërkombëtare të Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut dhe punon brenda udhëzimeve të parimeve të Kombeve të Bashkuara në Paris. Roli i saj është të mbikëqyrë autoritetet publike në drejtim të zbatimit parimeve të shtetit të së drejtës dhe të qeverisjes së mirë, duke shmangur keqadministrimin në ofrimin e shërbimeve publike.

Sipas Kushtetutës, Avokati i Popullit “mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike.”

 

Lajme te ngjashme