Stringa: 20% e buxhetit të shtetit u shpenzua në shkelje të ligjit

Nga Exit News
Stringa: 20% e buxhetit të shtetit u shpenzua në shkelje të ligjit

Rreth 20 përqind e fondeve buxhetore u shpenzuan nga qeveria në vitin 2019 të paktën në shkelje të një ligji. Në raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit në vitin 2020 u konstatua një dëm ekonomik prej rreth 712 milionë eurosh.

Nga këto 17,7 milionë lekë u klasifikuan si dëm ekonomik dhe 694 milionë euro u klasifikuan dëm për shkak të shkeljeve të ligjeve ose rregullave nga të institucionet publike.

Kjo gjetje e raportit të KLSH-së u vlerësua shqetësuese, nga ekonomisti Azmi Stringa për emisionin”Me pak fjalë”, duke marrë parasysh se buxheti i shtetit ishte rreth 3.7 miliardë euro.

“Kur 20% e lekëve që ti ke futur, përdoren keq, Kuvendi duhet të alarmohet”, shtoi Stringa.

Gjithashtu, Stringa u shpreh se raporti tregon se shteti ka “dobësira strukturale në sistemet e kontrollit që duhet ta mbajnë paranë publike nën monitorim”.

Lajme te ngjashme