Marlin Muça

Botuar së fundmi:

Plumba ose para droge

Plumba ose para droge

Nuk e mendoja kurrë se vija që ndan fiksionin nga realiteti do të bjerrej aq...

Dominoja e fundit

Dominoja e fundit

Vendi ynë është lënë gjithnjë në marzhinat e skemave të mëdha që kanë ndryshuar peizazhin...

1 2